Provozní řád

Provozní řád a bezpečnost v Herničce v parku s.r.o.

1. Vstupem do herničky rodič nebo jiná pověřená dospělá osoba prohlašuje, že souhlasí s provozním řádem Herničky v parku s.r.o., s jeho dodržováním a současně prohlašuje, že bude dbát všech pokynů personálu herničky.

2. Odpovědnost za dítě nese plně jeho rodič nebo jiná pověřená dospělá osoba starší 18 let. Rodič nebo jiná pověřená dospělá osoba musí mít dítě neustále pod dohledem.

3. Herní prostor je určen pro děti do 12 let a je rozdělen do zón podle obtížnosti - mimi koutek (1 – 3 roky), dětská herna se skluzavkou (3 – 12 let).

4. Maximální kapacita celého herního prostoru je 20 dětí, maximální kapacita hřiště se skluzavkou je 8 dětí. V případě potřeby je personál herničky oprávněn regulovat počet dětí umístěných v herní části.

5. Vstup do herničky je povolen pouze v ponožkách nebo v čistých přezůvkách.

6. Konzumace veškerého jídla a pití je povolena pouze u stolků. V čisté zóně herničky je konzumace potravin, nápojů a dalších pochutin zakázána. Celý areál herničky je nekuřácký.

7. Rodič nebo jiná pověřená dospělá osoba je povinná před odchodem z herničky uvést vybavení herničky do původního stavu, zejména po svých dětech.

8. Každý rodič nebo jiná pověřená dospělá osoba doprovází své dítě na WC a také po svém dítěti uklidí.

9. Do prostoru herničky s kavárnou je zakázán vstup osobám trpícím infekčním onemocněním, nevolností nebo pod vlivem alkoholu. Zákaz vstupu se zvířaty.

10. Vstup do herničky je zakázán s hračkami nebo jinými předměty, které by jakýmkoli způsobem mohly přivodit úrazy uživatelům nebo poškodit vybavení herničky.

11. Provozovatel Herničky nenese žádnou zodpovědnost za případnou újmu na zdraví nebo majetku osob zdržujících se v prostorách herničky. Provozovatel ani personál neručí za ztrátu, krádež nebo škodu na movitém majetku během pobytu v herničce s kavárnou.

12. Návštěvník ručí při použití všech zařízení herničky s kavárnou za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům.

13. Do prostoru herničky s kavárnou je zakázáno vjíždět s kočárky, koloběžkami, koly, tříkolkami, vlastními odrážedly a dalšími podobnými prostředky. Kočárky je nutno odstavit v kočárkárně v přízemí. Za volně odložené věci v kočárku zodpovídají rodiče/doprovod.

14. Děti s agresivním chováním budou z herničky vykázány. Posouzení agresivity je v kompetenci personálu.

15. Pokud dítě způsobí znečištění prostoru herničky, rodič nebo jiná pověřená dospělá osoba je povinná oznámit tuto skutečnost personálu a neprodleně zařídit nápravu, aby nebyli poškození i ostatní uživatelé.

16. Hernička je pod dohledem kamerového systému provozovatele. Provoz kamerového systému je realizován v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.